خدمات مطب ما

Our services

لمینت سرامیکی

لمینت های سرامیکی با طراحی دیجیتال بهترین راه حل برای اصلاح طرح لبخند به صورت دائمی است.

ایمپلنت دندانی

بهترین راه حل دائمی برای دندان های از دست رفته و عملکرد دوباره مشابه دندان های طبیعی

درمان ریشه

جهت جلوگیری و از دست رفتن دندان در اثر پوسیدگی شدید با عفونت، درمان ریشه یا همان روت کانال تراپی توسط متخصص انجام می گیرد.

اورژانس دندانپزشکی

در صورتی مواجه با موارد درد زیاد، تورم و التهاب و خون ریزی جهت دریافت خدمات اورژانسی دندانپزشکی با ما می توانید تماس بگیرید.

دندانپزشکی دیجیتال

لمینت های سرامیکی با طراحی دیجیتال بهترین راه حل برای اصلاح طرح لبخند به صورت دائمی است.

کشیدن دندان

کشیدن یا جراحی دندان عقل یا دندان های دارای عفونت غیرفابل درمان جهت جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر دندان ها ضروری است.

Rate this page